Uzaktan Eğitim

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir.Yine uzaktan eğitimi şu şekilde tanımlayabiliriz; Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir.

Uzaktan Eğitimin Faydaları

Online eğitim olarak da bilinen Uzaktan Eğitim, eğitim almak isteyen her yaştan pek çok kişi için uygun bir seçenektir. Uzaktan eğitim, geleneksel öğrenme yöntemlerine kıyasla birçok fayda ve avantajlara sahiptir.

Çevre Dostudur: Uzaktan Eğitim, yüz yüze yapılan üniversite derslerine göre enerji kullanımında %87 tasarruf sağlar, CO2 emisyonunu %85 azaltır. Uzaktan eğitim sayesinde, öğrenciler bir yandan öğrenimlerini sürdürürken bir yandan da çevrenin korunmasına yardımcı olurlar.

Yeni Eğitim Seçenekleri Sunar: Uzaktan eğitim, bireyin ilgi alanına giren konularda kendini geliştirme olanağı sağlar. Ayrıca uzmanlık alanında olmayan konularda da eğitim fırsatı yaratır. Bu sayede hangi seviyede ve nerede olurlarsa olsun herkes için gelişme ve yeni yetenekler kazanma imkanı sağlanmış olur.

Esneklik: Uzaktan eğitim, geleneksel sınıf eğitimine göre çok daha esnektir. Haftalık ders saatlerine bağlı kalmaksızın, istenilen yer ve zamanda eğitimlerin alınması mümkündür. Uzaktan eğitimin en güzel tarafı istenilen zamanda çalışma, istenilen yerde durdurup yeniden izleme ve tekrar edebilmedir.

Tanışıklıklar Sağlar: Uzaktan eğitim ile derslere kayıt olan öğrenciler, daha geniş bir yelpazede arkadaşlıklar edinirler. Geleneksel eğitim sistemlerinde derslere kayıt olan öğrenciler, belirli bir coğrafyayı temsil ederler, uzaktan eğitim ise çok daha geniş bir alana hitap ettiğinden, daha zengin bir çeşitliliğe sahip guruplarla eğitim alma imkanı sağlar.

Uygun Eğitim Temposu: Uzaktan eğitim, öğrencilere kendi hızlarında çalışma olanağı sağlar. Hazırlanan ödev ve diğer eğitim aktiviteleri belirli bir teslim tarihine kadar istenilen zamanda yüklenebilmektedir.

Zamanlama: Uzaktan eğitimde dersler istenilen zaman diliminde takip edilebilmektedir. Sınıfta işlenen derslerde ise, öğrenciler kendi programlarını ders saatlerine uydurmak, bir işte çalışıyor ise işten izin almak zorundadır.

Öğrenim Ücreti: Uzaktan eğitim genellikle, sınıf ortamında yapılan derslere oranla daha düşük maliyetlidir. Her ne kadar öğrenim ücretleri arasında çok büyük farklılıklar olmasa da, ders materyalleri genellikle kurum tarafından öğrenciye ücretsiz sunulmaktadır.

Trafikten Kurtulun: Uzaktan eğitimin belki de en büyük avantajı, öğrencilerin her gün sınıfa katılmak için yol almalarına ihtiyaç olmamasıdır. Hergün trafiğe çıkmak istemeyenler ya da toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmekten hoşlanmayanlar için uzaktan eğitim önemli bir seçenek sunmaktadır.

Öğretim Üyesi Seçimi: Uzaktan eğitim alanında yetkin öğretim üyeleri ve misafir profesyonellerle eğitim sunmaktadır.

Sınıf Sıraları: Sınıfta oturarak ders dinleme, her öğrenci için en iyi öğrenme yöntemi değildir. Özellikle alanlarında kariyer sahibi öğrenciler, geleneksel eğitim seçeneklerinin ötesinde, kendi hızlarına uyan farklı bir formatta daha iyi öğrenebilirler.

Etkili: Uzaktan eğitim, sınıf ortamında verilen dersler kadar etkili bir öğrenme ortamı sağlamaktadır.

Uzaktan eğitim herkes için ideal bir seçenek olmayabilir ancak eğitim fırsatlarını araştıranların gözönünde bulundurması gereken önemli bir seçenek olarak karşımızda durmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin